Contact


FALCO SK s.r.o.

Zigmund šachta 13
969 01 Banská Štiavnica
Slovak Republic

IČO: 36046540

IČ DPH: SK 2020066488

Mobile.: +421901 709 612

Tel./fax: +42145 6920360

Email: veronika.strbova@falcoholsters.com

 e-shop orders:

Veronika Štrbová

Mobile: +421 948 408 869

Tel.: +421 45 692 03 60

Email: veronika.strbova@falcoholsters.comInternational Partners & Marketing: 

Katarína Zacharová

Tel.: +421 901 709 612

Email: katarina.zacharova@falcoholsters.com